ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกสมาพันธ์ผู้ค้ำประกันแห่งประเทศไทย

เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกสมาพันธ์ผู้ค้ำประกันแห่งประเทศไทย

24/09/543 17:12:01 admin   admin

เรียน ผู้สนใจทุกท่าน
       คณะกรรมการสมาพันธ์ผู้ค้ำประกันแห่งประเทศไทย (ส.ผปท.) ขอเรียนให้ทราบว่าทางสมาพันธ์ ได้ก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ 1.การช่วยเหลือทางคดีต่อผู้ค้ำประกันที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีในฐานะผู้ค้ำประกัน 2.การช่วยเหลือสมาชิกผู้ถูกริบทุนเรือนหุ้นหรือได้รับความเสียหายจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ 3.การช่วยเหลือสวัสดิการด้านอื่นๆ ที่พึงมีแก่สมาชิก
      โดยมีค่าธรรมเนียมในการเข้าเป็นสมาชิกดังรายการต่อไปนี้
      1.ค่าสมัครแรกเข้าท่านละ 500 บาท
      2.ค่าบำรุงรายเดือน ๆ ละ 50 บาท (ทุกเดือนโดยกำหนดให้ชำระเป็นรายปีๆ ละ 600 บาท ภายในเดือน มี.ค. ของทุกปี)
      วิธีการสมัคร
      1.เข้าสู่เวบ www.suretythai.com
      2.กดที่ปุ่มสมัครสมาชิก กรอกข้อมูลส่วนตัว แล้วกำหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน
      3.เข้าสู่ระบบเพื่ออัพโหลดบัตรประจำตัวและทะเบียนบ้าน รอผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูล
      4.เมื่อได้รับการอนุมัติท่านจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยเมนูเข้าสู่ระบบ
      5.ให้ท่านเช็ครายการยอดเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ให้ท่านชำระ แล้วนำสำเนาใบเสร็จอัพโหลดในระบบ รอการตรวจสอบ
      6.หลังจาก จนท. ตรวจสอบแล้วจะทำการเพิ่มเงินเข้าในระบบของท่าน ท่านสามารถพิมพ์ใบเสร็จเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ