ข้อต้อนรับสมาชิกสมาพันธ์ผู้ค้ำประกันแห่งประเทศไทย และผู้ให้ความสนใจ วัตถุประสงค์หลักในการรวมกลุ่มเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินและปลดเปลื้องภาระค้ำประกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
  เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกสมาพันธ์ผู้ค้ำประกันแห่งประเทศไทย
21/01/2563 15:22:51 admin   admin
เรียน ผู้สนใจทุกท่าน        คณะกรรมการสมาพันธ์ผู้ค้ำประกันแห่งประเทศไทย (ส.ผปท.) ขอเรียนให้ทราบว่าทางสมาพันธ์ ได้ก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ 1.การช่วยเหลือทางคดีต่อผู้ค้ำประ
 อ่านต่อ
© 2020 สมาพันธ์ผู้ค้ำประกันแห่งประเทศไทย (ส.ผปท.) By Clear Projects